Get Adobe Flash player

Anket

15-09.2018-03.03.2019 Tarihleri arasında yapıldı.

Anket Durumu (KAPALI)

Lütfen Katılınız!

 • Şiir yarışmasına katılacağım (42%, 116 Oylar)
 • Kurgu Hikâyeler Y. katılacağım (34%, 93 Oylar)
 • İsimsiz kahramanların yaşatılması önemli, ödüller değil (11%, 31 Oylar)
 • Yaşanmış hatıralar Y. katılacağım (8%, 22 Oylar)
 • ödüller az, uğraşmaya değmez (3%, 7 Oylar)
 • Başka (bize yazın) (1%, 3 Oylar)
 • Yazılı belge bağışlayacağım (1%, 2 Oylar)
 • Tarihi fotoğraf bağışlayacağım (0%, 0 Oylar)
 • Fotoğraf/belge var ama bağışlamayacağım (0%, 0 Oylar)

Toplam oy veren: 274

Yükleniyor ... Yükleniyor ...

İstatistikler

 • 17022Toplam ziyaretçi:
 • 2Bugün kü ziyaretçiler:
 • 3Dünkü ziyaretçiler:
 • 1Şu anda online:

ARŞİV

İSTİKLAL YOLU BELGELERİ ARŞİVİ

AMACI VE KONUSU

Türk Milleti,  Milli Mücadeleyi cephe ve cephe gerisinde iki orduyla AİLECE yapmıştı. Cephede kazanılan destansı zafere cephe gerisindeki karınca ordusu da ortak olmuştu.  Zaferden sonra Milli Mücadeleyi anma etkinliklerinde cephe gerisine hak ettiği önemde yer verilmediği ve hakkında yeterli dökümanlar olmadığı için unutulmaya ve kaybolmaya yüz tutmuştur.

“İstiklal Yoluna Vefa” projesinin amacı,  halen yaşanan cephe gerisi hakkındaki doküman yetersizliğine çok önemli bir katkıda bulunmak amacıyla, cephe gerisi ile ilgili tarihi fotoğraf ve yazılı belgelerden bir İstiklal Yolu Belgeleri Arşivi oluşturmaktadır. Böylece cephe gerisinin isimsiz kahramanları, unutulmuş olayları, yıkılmış yerleri dahi bilinmeyen binaların (ortamları) vb…  somut belgelerle ( kapsamlı bir alan araştırmasıyla) ortaya çıkarılacak, arşivlenecek ve kitaplaştırılacaktır.

Milli Mücadele dönemine ait,  ailenizde değerli miras olarak sakladığınız tarihi fotoğraf ve yazılı belgeler varsa,  artık kişilere özel miras değil,  kesinlikle Türk Milletine mal olmuş milli bir mirastır.

Oluşturulacak  İstiklal Yolu arşivi, elinizde emanet olan milli mirasın,  milletle paylaşmasına, kaynak doküman olarak kitaplaştırılmasına fırsat vereceği gibi;   şehit, gazi, kahraman atalarımızın,  torunlarından beklediği gecikmiş sorumluluklarını yerine getirmelerini ( bir vebalden kurtulmalarını/ vefa göstermelerini),  onlara teşekkür etmelerini, genç nesillerin şanlı tarihimizin bir sayfasını daha öğrenmelerini, ibret almalarını,  takdir etmelerini ve farkında olmalarını sağlayacaktır.

Halen ailenizde bildiğiniz  (değerli miras olarak sakladığınız)  fotoğraf yazılı bir belge yoksa,  büyüklerinizi dinleyin ve evinizin kıyısını köşesini ( sandığınızı, dolabınızı, kilerinizi); akrabalarınızı, komşularınızı ve çevrenizi bir araştırın,  belki bazı bilgiler ve  belgeler çıkabilir…

 

ARŞİV ŞARTNAMESİ

(İstiklal Yolu Belgeleri Arşivi oluşturma Şartnamesi)

 

 1. Yaş, cinsiyet, ülke sınırlaması yoktur herkes katılabilir.
 2. İlk başvuru belgelerinin aslı ile değil dijital taraması veya cep telefonları ile çekilen dijital fotoğraf görüntüleriyle ile online/çevrimiçi olarak istiklalyolu.com web sitesi üzerinden veya telefondan whats App ile istiklalyoludernegi@gmail e-posta adresine yapılacaktır. Son Başvuru  1 Mart 2019’dur,
 3. Bağışı yapılan her belgenin mutlaka FORM-1,  FORM-2, FORM-1- EK-1 de belirtilen bilgileri/ açıklamaları eksiksiz yazılmalı ve ıslak imzalı olmalıdır. Fotoğraf-yazılı belge sayısı ne olursa olsun her biri için ayrı/özel form doldurulacaktır. Açıklama formu olmayan belge işleme konulmayacaktır.
 4. Dijital ortamda başvurusu yapılan belge ve eklerinin, Milli Mücadele cephe gerisiyle ilgisi, jüri ve danışmanlar tarafından incelendikten sonra uygun bulunan belgelerin başvuru sahipleriyle iletişime geçilir ve belgelerin asılları istenir. Belgelerin asılları,  İstiklal Yolu Eğitim Kültür Turizm ve Gençlik Derneği Çankırı Karatekin Üniversitesi MYO Yerleşkesi eski lojman binası No:1 Taşmescid Caddesi ÇANKIRI adresine posta /kargo ile gönderilecek veya elden teslim edilecektir.
 5. Belge Başvuru sayısında sınırlama yoktur. Bir kişi istediği kadar başvuruda bulunabilir.
 6. Bağışlanan fotoğraf ve yazılı belgeler, değerlendirilecek ve yaşatılacaktır ayrıca bağışı yapan milli paylaşımda bulunan vefalı, fedakâr torunlar da unutulmayacak ve onurlandırılacaklardır;
 7. Belgelerin değerlendirilmesi;
 • İstiklal Yolu Albümü” isimli kaynak kitapta basılı hale getirilecek ve kaynak doküman haline getirilecektir.
 • Sergi salonunda ( Çankırı’da bir hafta) sergilenecektir.
 • Çankırı’daki İstiklal Yolu Müzesinde sergilenecektir.
 • Derneğimizin istiklalyolu.com  web  sayfasında paylaşılacaktır.

 

 1. Bağışı yapan Milli paylaşımda bulunan vefalı Torunlara
 • Teşekkür belgesi verilecektir.
 • Değerlendirme durumuna göre, çeşitli özel hediyeler verilecektir.
 • Hatıra Flaması verilecektir.
 • Bağışlanan belgelerin kaynağı olarak, bağış yapanın ismi de yayınlanacaktır.

 

 1. Dijitalleriyle yapılan ön değerlendirmeden sonra asılları gönderilen tarihi fotoğraf ve yazılı belgeler, İstiklal Yolu Eğitim Kültür Turizm ve Gençlik Derneğine bağışlanmış olacaktır ve iade edilmez. Telif hakları da İstiklal Yolu Eğitim Kültür Turizm ve Gençlik Derneğine ait olacaktır.
 2. Dijitalleriyle yapılan ön değerlendirmeden sonra asılları gönderilmeyen belgeler, final değerlendirmeye alınmayacaktır.
 3. Dijitalleriyle yapılan ön değerlendirmeden sonra asılları istenen belgelerin zamanında teslim edilmesinden başvuruyu yapan sorumludur. Bu yüzden final değerlendirmeden önce teslimat yapılmalıdır.
 4. Dijital belge ile değil doğrudan belgelerin asılları ile yapılan bağışlar için de ön değerlendirme yapılır uygun bulunanlar finalde değerlendirilir. Ancak ön değerlendirmede uygun bulunmayan eserlerde iade edilmezler. Bu yüzden ilk bağışlar, dijital yapılmalıdır.

 

Fotoğraf ve yazılı belge hakkında açıklamalar

 1. Konulu Fotoğraflar:

Konulu fotoğraf karesi örnekleri;

 1. Olay/ fiil konulu fotoğraflar: cephane sevkiyatı, insan sevkiyatı, cephane üretimi, sağlık hizmetleri, tepki mitingleri, konaklama hizmetleri, yol yapım çalışmaları, vb
 2. Ortam görüntü fotoğraflar; askeri hizmet ( komutanlık, karakol, depo) ,  hastane, han, otel, misafirhane binaları; konaklanan veya içinden geçilen yerleşim yerleri ( il, ilçe, köy, mezra), taşıma araçları ( kayık, taka, kağnı, at arabası, vb,
 3. Özel Fotoğraflar: Fotoğraf karelerinde sadece bir veya bir grup insan görüntüsü bulunan fotoğraflardır. Eğer bu kişi/kişiler cephe gerisi hizmetinde bulunmuşsa ve bu hizmetleri FORM-EK1 ile ayrıca açıklanırsa konulu fotoğraflarla birlikte değerlendirilir.

Örnekler;

İstiklal Madalyası olanların beratları, yardım makbuzları, askeri noktalarda görevli subay, er, sivil;  sağlık noktalarında görevli doktor, hemşire, gönüllü hemşire, hastabakıcı, Tekalifi Milliye Komisyonu üyeleri,  Müdafaai  Hukuk cemiyeti üyeleri, telgraf memurları, lojistik malzeme üretim atölyelerinde çalışmış sanatkarlar, konaklama hizmetlerinde çalışmış hancı ve otelciler, insan ve eşya taşımacılığında bulunmuş arabacılar, nalbant, basın mensupları,  zamanın  sivil toplum kuruluşları, sosyal kültürel hizmetlerinde yönetici ve üye olanlar,  vb.

 1. Yazılı belgeler. Günlük,  cephe gerisinde askeri ve sivil hizmetlerle ilgili yazılı belgeler,

Örnekler:

Sevkiyatı yapılan lojistik malzemenin depolama, taşıma ve devir teslimine ilişkin irsaliye,  listeler/çizelge; Tekâlifi Milliye Komisyonlarının kağnı toplanması ve her  ay için sıralama belgeleri, Tekâlifi Milliye gereği yapılan yardımların ( çamaşır, çorap, çarık) listesi, irsaliyesi: gönüllü yapılan askeri, sağlık v,b ayni (mal)  ve nakdi (para) yardım makbuz belgeleri,  Kişiye yapılmış İstiklal Mahkemesi tebligatı,  kararı vb belge, vb.

 1. Özel açıklama Form ve ekleri; Bağışı yapılan fotoğraf ve yazılı belgelerin FORM1 , FORM2,  FORM1- EK1     Özel açıklama eklerinin olması zorunludur. Aksi takdirde özel açıklamalarla gerekli bilgileri öğrenilemediğinden,  ön değerlendirmeleri yapılamaz ve final değerlendirmeye alınamazlar. Belirtilen formaların kâğıt üzerine çıktıları alınıp el yazısı ile doldurulup imzalandıktan sonra dijital kopyası belge ekiyle birlikte ilk başvurusu yapılır.  Dijital görüntülerle yapılan ön değerlendirmede uygun görülen belgelerin asılları ile birlikte,  ıslak imzalı bu formlarda da asılları (İstiklal Yolu Eğitim Kültür Turizm ve Gençlik Derneği Çankırı Karatekin Üniversitesi MYO Yerleşkesi eski lojman binası No:1 Taşmescid Caddesi ÇANKIRI ) adresine  posta veya elden teslim edilir